Sorular | Ritmik Cimnastik Nedir?

Ritmik Cimnastik Nedir?

Ritmik cimnastik, bale ve atletik hareketlerin müzik eşiliğinde yapıldığı bir branştır.

Ritmik cimnastik sadece kadınlara hitap eden olimpik bir branştır. Ritmik cimnastikte bale ve atletik hareketler müzik eşiliğinde yapılmaktadır. Esnekliğin ön planda olması sebebiyle son derece görsel bir spor dalıdır. Ritmik cimnastikte çember, ip, labut top ve kurdele aletleri kullanılır.

Bu spor dalı çocuklarda fiziki ve ruhsal gelişimi olumlu yönde etkilemektedir. Çocukların özellikle okul öncesi dönemde bu almaları özgüven kazanmayı, erken yaşta olgunlaşmayı, paylaşmayı, araç ve gereç kullanımını öğrenmelerini sağlamaktadır. Fiziksel olarak da esneklik kazanma, el ve ayak koordinasyonlarını geliştirme ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanma ritmik cimnastiğin sağladığı avantajlar arasındadır.