Sorular | Artistik Cimnastik Nedir?

Artistik Cimnastik Nedir?

Artistik cimnastik çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri açısından oldukça faydalı bir branştır..

Artistik cimnastik hem kız hem de erkeklere hitap eden olimpik bir branştır. Artistik cimnastiğe başlama yaşı en erken 3, en geç 6 `dır. Tüm spor dallarının temelini oluşturan artistik cimnastik çocukların sosyal gelişimleri için oldukça faydalı bir spor dalıdır.

Çocukların özgüvenleri, bireysel olarak hareket edebilmeleri, paylaşmayı öğrenmeleri, erken yaşta olgunlaşmaları artistik cimnastiğin psikososyal faydaları arasındadır. Fiziksel olarak da esneklik kazanma, beden terbiyesi alarak bedenlerine hakim olmayı öğrenme,el ayak koordinasyonu sağlama artistik cimnastiğin fiziksel faydaları arasındadır. Ayrıca özellikle okul öncesi dönemde bedensel ve zihinsel gelişim açısında da oldukça faydalıdır.